Cap de Servei
  • Esteban Saperas Franch
Metges Especialistes
  • José Walter Huaman Rios
  • Elena O'callaghan Castella
  • Andrés Camil Pelaez Gutiérrez
  • Antonio J. Rodríguez De Jesús
  • Alvaro Bendezú
Metges Adjunts Urgències
  • Núria Freixas López
  • Marta Cáceres Díez