Francesc Pons Valladares

Metge Adjunt
Especialidad corporativa: ataContent">Oncologia Mèdica
Especialitat: ataContent">Oncologia Mèdica
Hospitales donde trabaja:
  • Hospital Universitari General de Catalunya
Especialidades que atiende: div>
  • Oncologia Mèdica