Josép Mª Sole Monne

Cap de Servei / en colaboració amb Consorci Sanitari de Terrassa
Especialidad corporativa: ataContent">Oncologia Radioteràpica
Especialitat: ataContent">Oncologia Radioteràpica
Hospitales donde trabaja:
  • Hospital Universitari General de Catalunya
Especialidades que atiende: div>
  • Oncologia Radioteràpica