Mª Lourdes Prat Elias

Cap de Servei
Especialidad corporativa: ataContent">Medicina Nuclear
Especialitat: ataContent">Medicina Nuclear
Hospitales donde trabaja:
  • Hospital Universitari General de Catalunya
Especialidades que atiende: div>
  • Medicina Nuclear