Miquel Gasol Colomina

Cap de Servei
Especialidad corporativa: ataContent">Psiquiatria
Especialitat: ataContent">Psiquiatria
Hospitales donde trabaja:
  • Hospital Universitari General de Catalunya
Especialidades que atiende: div>
    >Psiquiatria