Montserrat García Cors

Cap de Servei
Especialidad corporativa: ataContent">Medicina Interna
Especialitat: ataContent">Medicina Interna
Hospitales donde trabaja:
  • Hospital Universitari General de Catalunya
Especialidades que atiende: div>
  • Medicina Interna