L'Hospital Universitari General de Catalunya acollirà demà dimarts 12 de juny la "II Jornada de Nutrició en el pacient renal", organitzada pel grup de treball de "Nutrició en la Malaltia Renal Crònica" de la Societat Catalana de Nefrologia, destinada a professionals encarregats de les cures del pacient renal amb l'objectiu de donar continuïtat als esforços per millorar la seva qualitat de vida i el seu estat nutricional.

La insuficiència renal consisteix en la pèrdua total o parcial de la funció renal. A causa d'aquest mal funcionament s'acumulen substàncies tòxiques en l'organisme que normalment són expulsades pel cos; urea, creatinina, àcid úric, etc. Aquesta insuficiència pot donar-se de forma aguda (IRA) o crònica (IRC) i quan

succeeix s'han de buscar alternatives per poder depurar les substàncies tòxiques acumulades a través de diàlisi, en les seves dues variants, l'hemodiàlisi i la diàlisi peritoneal.

Els pacients amb IRC presenten una alta prevalença de malnutrició calòric-proteica, amb alteració del compartiment gras i protèic, així com una profunda alteració de les proteïnes sèriques. Diferents estudis han demostrat la relació entre el manteniment d'un bon estat nutricional amb una menor morbiditat en aquests pacients, i es recomana, tot i existir una bona situació nutricional, monitoritzar de forma continuada.

Segons dades del Registre de Malalts Renals de Catalunya (RMRC), des de 1984 fins al 2016, s'han tractat 32.938 pacients de la seva insuficiència renal, objectivant un augment progressiu i continu tant de la incidència com de la prevalença.

El grup de treball de "Nutrició en la Malaltia Renal Crònica" de la Societat Catalana de Nefrologia es va crear l'any 2014, i formen part professionals dels principals hospitals de Catalunya. Una de les seves primeres iniciatives va ser promoure la inclusió de la creatinina sèrica com a marcador nutricional, trobant una relació inversa entre l'edat i el valor d'aquest paràmetre.

A més, des de l'any 2017 està en marxa el projecte NUTRENDIAL, amb l'objectiu de conèixer la prevalença de malnutrició dels pacients en diàlisi a Catalunya.

La Jornada està dirigida a metges nefròlegs, infermeria de nefrologia, nutricionista, dietistes, endocrins, etc.

Al programa s'abordaran les següents temàtiques:

"Nutrendial: estudi de la prevalença de malnutrició-inflamació a Catalunya. Resultats ". Dr. Jordi Calabia Martínez. Servei de Nefrologia, Hospital Universitari Dr. J Trueta de Girona.

Paper de la diàlisi a l'estat nutricional. Dr. Pablo Molina. Servei de Nefrologia, Hospital Universitari Doctor Peset de València.

"Projecte ACIN (Associació Catalana d’Infermeria Nefrològica): 12 mesos per aprendre a cuidar-se". Sr. Guillermo Pedreira Robles (DUI). Servei de Nefrologia, Hospital del Mar de Barcelona; Vocal de l'ACIN.

"Nefralia®, més enllà d'un programa 2.0 de suport a les persones que conviuen amb la malaltia renal crònica". Sra. Gemma Oliveras. Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris. Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.

El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigación medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).

A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels

seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.