El pròxim 9 de novembre a la sala d’Actes de l’Hospital General Universitari de Catalunya tindrà lloc la V Jornada de Malaltia Tromboembòlica posarà sobre la taula temes de treball diari com és la reversió de l’anticoagulació, el consens en les teràpies anticoagulants i antiagregants en període perioperatori i actualització sobre el tractament en poblacions especials d'alt risc per malaltia
trombomebòlica venosa.
El clínic s’enfronta contínuament a reptes terapèutics en situacions on, a vegades, l’evidència científica és limitada. Això succeeix en pacients amb teràpia anticoagulant que presenten un sagnat o que precisen cirurgia o procediments intervencionistes. Els membres del Comitè de Malaltia Tromboembòlica consideren que cal un consens d’experts que doni suport a les seves decisions. Ens aquest sentit volen exposar les seves recomanacions sobre la reversió de l’anticoagulació amb els ACODs (anticoagulants orals directes) en un moment en que es comencen a incorporar agents específics.
Des del comitè també veuen important que els centres consensuïn les teràpies anticoagulants i antiagregants en el període perioperatori en grups multidisciplinars (anestèsia, cirurgia, hematologia, cardiòlegs, neuròlegs internistes).
En la mateixa línia també apunten que en l’ictus agut pot ser necessari plantejar tractament neurointervencionista en el que els radiòlegs especialitzats poden aportar al pacient una teràpia altament eficaç i amb prou seguretat.
La jornada pretén actualitzar coneixement en determinada població de malalts com és el pacient amb càncer que presenta trombosi venosa o embòlia de pulmó te unes característiques clíniques, diagnòstiques i terapèutiques que difereixen d’altres pacients no oncològics, pel que és necessari actualitzar els coneixements sobre aquesta població de malalts. El mateix es pot dir de la dona embarassada. Sovint més gestants presenten risc de trombosi ja que tenen més edat i altres factors de risc com les teràpies de reproducció assistida, etc.
Aquelles patologies difícils de diagnosticar com la síndrome fosfolipídica, causant de malaltia trombòtica arterial i venosa, i que té unes connotacions de tractament per comportar un major risc que altres trombosis idiopàtiques, també serà abordada en la V Jornada de Malaltia Tromboembòlica.
Aquesta activitat ha estat acreditada per la Formació Continuada.
PROGRAMA CIENTÍFIC
Dijous dia 9 de novembre de 2017. Sala d’Actes de l’Hospital Universitari General de Catalunya
14:45h. Recepció inscrits i cafè de benvinguda
15:00h. - 15:10h. Presentació
Dra. Marta Guzmán, Directora mèdica Hospital Universitari General de Catalunya i Dra. Fátima del Molino,
Coordinadora del Servei de Medicina Interna Hospital Quirónsalud del Vallès i Responsable Unitat Malaltia
Tromboembòlica Transversal
TAULA RODONA D’ICTUS CARDIOEMBÒLIC i ACODs
Dra. Gemma Muñoz Gamis, Cap del Servei d’Urgències. Hospital Mútua de Terrassa
15:10h. - 15:30h. Tècniques endovasculars en l’ictus agut
Dr. Elio Vivas, Neuroradiologia intervencionista, INTEM. Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC)
15:30h. - 15:50h. Maneig perioperatori d’antiagregants nous i ACODs
Dra. Maddalena Pasini, Anestèsia. Hospital Universitari Sagrat Cor (HUSC)
15:50h. - 16:10h. Agents reversors dels ACODs
Dra. Gabriela Ene, Hematologia Hospital Universitari General de Catalunya i Hospital Universitari Sagrat
Cor. Banc de Sang i Teixits
16:10h. - 16:30h. Preguntes i discussió
TAULA RODONA DE MALALTIA TROMBOEMBÒLICA VENOSA
Moderador: Dr. Antoni Riera, Medicina Interna. Hospital Universitari Bellvitge
16:30h. - 16:50h. Tromboembolisme venós i càncer
Dr. Enrique Gallardo, Oncologia. Consorci Sanitari Parc Taulí
16:50h. - 17:10h. Tromboembolisme venós i embaràs
Dra. Fátima del Molino, Medicina Interna HQV
17:10h. - 17:30h. Síndrome Antifosfolipídica
Dr. Gonzalo Artaza, Hematologia. HUGC. Banc de Sang i Teixits
17:30h. - 17:45h. Preguntes i discussió
17:45h. - 18:10h. Coffee-break
18:10h. - 19:30h. Sessió interactiva de casos clínics
Moderadora: Dra. Gemma Vidal, Medicina Interna. Consorci Sanitari Parc Taulí
18:10-18:20h. Dr. Pablo Javier Marchena, Medicina Interna. Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi
de Llobregat
18:20-18:30h. Dr. Francisco Muñoz, Cap de Servei Medicina Interna. Hospital de Mollet
18:30-18:40h. Dra. Desiré Campoy, Hematologia. HUSC
18:40-18:50h. Dra. Mar Oller, Cirurgia Vascular. HUGC i HUSC
19:30h. - 19:45h. Clausura Dr. Joan Mallofré, Director mèdic Hospital Quirónsalud del Vallès i Dra. Fátima
del Molino
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud és el grup hospitalari més important d'Espanya i el tercer d'Europa. Està present en 13 comunitats autònomes, compta amb la tecnologia més avançada i disposa d'una oferta superior a 6.200 llits en més de 100 centres, com la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitari Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital la Luz, Policlínica de Gipuzkoa, etc., així com amb un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional.
Treballem en la promoció de la docència (set dels nostres hospitals són universitaris) i la investigació mèdic-científica (comptem amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, únic centre investigador privat acreditat per la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación). Així mateix, el nostre servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l'experiència acumulada en els diferents centres, i la translació clínica de les nostres investigacions.
Actualment, Quirónsalud està desenvolupant nombrosos projectes d'investigació a tot Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit una feina puntera, sent pioners en diferents especialitats com cardiologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, oncologia, i medicina esportiva entre altres.