• Collaboració en estudis i projectes de la Societat Española de Reumatologia