JEFE DE ESTUDIOS
Dr Albert Balaguer

PROGRAMA MIR
Tutor Pediatría: Dra Nuria Gorina
Tutor Anestesia: Dra Nuria Pesa
Tutor Medicina Interna: Dr Lluis Sànchez

PROGRAMA FIR
Tutor Farmacia: Dra Mónica Sanmartín