El grup de Reconstrucció de Extremitats i Microcirurgia fusiona conceptes i tècniques comuns en la Traumatologia i en la Cirurgia Plàstica per crear la primera Unitat de Cirurgia Ortoplástica de Catalunya. La complementarietat de les dues especialitats és l'únic camí per donar un tractament d'excel·lència a les lesions de les extremitats, especialment a les lesions nervioses i als defectes complexos de teixit ossi i parts toves, utilitzant com a eix central les tècniques de Microcirurgia Vascular i Nerviosa. La Microcirurgia és una tècnica quirúrgica gràcies a la qual és possible la reparació de gots de petit calibre i nervis.

Seguint el model britànic de les Societats de Traumatòlegs i Cirurgians Plàstics, les lesions complexes d'extremitats agudes o les seves seqüeles han de ser tractades en una Unitat de Cirurgia Ortoplástica especialitzada, sent aquesta la millor via per aconseguir uns bons resultats funcionals i utilitzar els recursos de manera eficient.
Entre la cartera de serveis de la nova unitat destaca:

  • Patologia que requereix una actuació urgent:

Lesions neurovasculars candidates de revascularitzacions i reparació nerviosa: amputacions, desvascularizaciones i lesions agudes nervioses d'extremitats.
Lesions cutànies traumàtiques complexes amb o sense fractura associada.
Lesions nervioses traumàtiques de l'àrea cervicofacial.

  • Patologia que requereix cirurgia diferida:

Cirurgia reconstructiva dels defectes de parts toves, ossis, vasculars o nerviosos de qualsevol etiologia, a les extremitats.
Reconstrucció de defectes complexos posttraumàtics o post oncològics amb penjalls lliures o pediculats.
Cirurgia reconstructiva de les tumoracions cutànies extenses i tumoracions de parts toves (melanoma, carcinoma i sarcomes) amb penjalls microquirúrgics en qualsevol localització.

  • Reconstruccions funcionals d'extremitats i cara:

Cirurgia del plexe braquial posttraumàtic.
Cirurgia pal·liativa neurològica de l'extremitat superior.
Transposicions musculotendinoses.
Trasplantaments de dits.
Reconstrucció amb penjoll lliure neurovascular de gracilis per a reconstrucció de la paràlisi facial.
Reconstrucció amb empelt nerviós de la paràlisi facial.

  • Cirurgia reconstructiva limfàtica:

Transferència ganglionar microquirúrgica.

Anastomosi limfàtic venular.