Visites, diürètics endovenosos, perfusió d´inotrops, ultrafiltració.