Es desenvolupa valoració de la incontinència urinària, fecal i dolor pelvià d'origen crònic. Es realitzen tractaments individualitzats per treballar la musculatura del sòl pèlvic, així com la electroestimulació de baixa freqüència.