Sala d'espera, recepció de pacients, consulta mèdica y sala de tratament amb 2 càmares hiperbàriques. 22