Actualment Biobárica està realitzant 2 estudis clínics en Hospitals Públics sobre recuperació de lesions per radioteràpia amb oxigen hiperbàric.

A més un estudi científic amb la Universitat de València sobre la millora de la fibromiàlgia amb la càmera hiperbàrica.