Pomenta2

María Victoria PomentaPomenta

Metge Adjunt / U. Cirurgia Artroscópica
Especialitat:
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Especialitats:
 • Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Hospitals on treballa:
 • Hospital Universitari General de Catalunya
Informació general
Experiència
 • Metge Especialista Servei Urgències de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2009-2010. Hospital General Dr. Eugeni de Ballard, Miranda, Venezuela
 • MIR a Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2013-2018. Hospital Clínic de Barcelona
 • Metge Adjunt Unitat d'Artroscòpia, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2019-Actualitat. Hospital Universitari General de Catalunya

Titulació
 • Licenciado en Medicina y Cirugía, 2009. Facultad de Medicina de la Universidad Central, Caracas, Venezuela
 • Máster Anatomía Quirúrgica, 2016-17.Hospital Clínic de Barcelona - Universidad de Barcelona
 • Observership Sport Medical Center, 2017. UPMC University of Pittsburgh, Dr. Freddie H Fu. Pittsburgh, EEUU
 • Título de Especialista de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 2018. Hospital Clínic de Barcelona
 • Plan Nacional de Formación en Artroscopia (PNFA), 2018. Asociación Española de Artroscopia, Madrid
 • Fellowship en Cirugía Artroscópica, 2018-2019.Hospital Clínic Barcelona - Universidad de Barcelona - Fundación García Cugat
Investigació i docència

Col·laboradora Docent Grau en Medicina, 2017-2019. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona

Publicacions
 • La transfusió de concentrats d'hematies emmagatzemats més de 14 dies augmenta el risc d'infecció protèsica en els recanvis asèptics de maluc. Pomenta M.V, Tornero E, Bravo J, Pereira A, Basora M, García D. Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. 2015, Vol. 4, Núm. 4, Quart Trimestre
 • La Profilaxi amb Teicoplanina i Cefuroxima redueix La Taxa D´ infecció aguda en artroplàsties primaries. S. Angulo A, E. Tornero D, M.V. Pomenta B, D. García, S. García R. Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. 2015, Vol. 4, Núm. 4, Quart Trimestre
 • Revision of a cement less well fixed short stem, integrated with femoral perforation. J Fernández-Valencia, X Gallart, M Pomenta, S Angulo, G Bori, J Riba, A Combalia. International Journal of Advanced Joint Reconstruction, 3(2):24-27-September 2016. ISSN 2385-7900
 • Revision of anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction: it is not only about bone tunnels. Pomenta MV, Morales C, Vargas C, Gutierrez D, Popescu D. International Journal of Advanced Joint Reconstruction, ISSN 2385-7900. 2017
 • Dolor e inestabilidad de rodilla después de 2 cirugías de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Online print Libro Casos Clínicos SECOT. ISBN 978-84-09-06047-4
 • Estudio ecográfico de la técnica de pie crust del ligamento colateral medial en la artroscopia de rodilla. C. Vargas, J. Montañana, E. Tornero, M. V. Pomenta, M. Llusà, S. Sastre, G. Claret. Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular. Vol. 26. Fasc. 1. Núm. 65. Abril 2019. ISSN: 2386-3129
 • Reconstrucción del LCA con autoinjerto del tendón cuadricipital. MV Pomenta, J Rios, S Sastre, G Claret, D Popescu Revista Española de Artroscopia y Cirugia Articular. Vol. 26. Fasc. 2. Núm. 66. Octubre 2019 ISSN: 2386-3129
 • Sustitución meniscal artificial: ¿Dónde estamos hoy?D. Popescu, M.V. Pomenta. Journal of Cartilage Disease, 2019, Nº 7
 • Reparación meniscal. D Popescu, MV Pomenta, S Sastre. Plan Nacional de Formación en Artroscopia PNFA 2019
 • Límites de la osteotomía en la ligamentoplastia de Ligamento cruzado anterior. Dragos Popescu, M.V. Pomenta. Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular. Vol. 27. Fasc. 3. Núm. 69. Octubre 2020. ISSN: 2386-3129
Comunicacions i ponències
 • Ponent en curs de formació continuada a Patologia Sèptica de l'aparell locomotor (09/08937-MD), 2013-2014. Hospital Clínic de Barcelona
 • Ponent a V Jornada de casos clínics de maluc i genoll. Artritis sèptica de maluc per càndida Albicans en pacient amb VIH, 2015. Dr. S García. Dra. Pomenta. Hotel Meliá Sitges, Barcelona
 • Ponent Curs Actualització patologia traumàtica membre superior, 2016. Universitat de Barcelona
 • Diagnòstic i tractament quirúrgic en les fractures obertes. Pomenta M. Tornero E. García Ramiro S. 51 Congrés SECOT, octubre 2014, Madrid
 • La durada de la intervenció quirúrgica d'artroplàstia total de genoll no afecta la presència de complicacions postoperatori sigui quin sigui l'IMC del pacient. Pomenta M. 51è Congrés SECOT. Congrés SECOT, octubre 2014, Madrid
 • Valoració radiològica de l'osteotomia de descens del primer metatarsià en el tractament de l'hallux rigidus. Estudi comparatiu amb l'associació d'osteotomies dels metata sians menors. Méndez, Pomenta M, J. Bravo, D. Poggio, J. Assumpció. 51 Congrés SECOT. Congrés SECOT, octubre 2014, Madrid
 • La transfusió de concentrats d'hematies emmagatzemats més de 14 dies augmenta el risc d'infecció protèsica en els recanvis èptics de cadera.
 • Resecció en bloc d´un tumor de Pancoast amb afectació vertebrocostal. XXVIIICongrés SCCOT, maig 2015
 • El Càlcul de la Superfície Corporal del Pacient ens prediu el grau de dificultat operatòria a la intervenció de PTR. Luis Lozano Lizarraga, Eduard Tornero Dacasa, Pomenta M. XXXIVCongrés SEROD, abril2015, Madrid
 • Deformitat rotatòria de femur provocant símptomes de xoc femoroacetabular. A propòsit d'un cas. S. Angulo Acosta, M.V. Pomenta Bastidas, J. Riba Ferret, J.A. Fernández-Valenca, A. Combalia.XVII Congrés SECCA, juny 2015, Zaragoza
 • Resecció en bloc de tumor de Pancoast amb afectació vertebrocostal. Molinas M., Sánchez Ll., Fuster S., Pomenta M., Muntanya B., Combalia A. Hospital Clínic. Barcelona. XXIX Congrés SCCOT maig 2016
 • Condrosarcoma de la falange distal del 4 dedo de la mà Muñoz E, Pomenta M, Ferreres A, Combàlia A XXIX Congrés SCCOT, maig 2016
 • Repercussió de la tècnica de Peu Crust al LLI per a artroscòpia de genoll. Estudi ecogràfic i anatòmic. Claret G, Muntanya J, Llusà M, Popescu D, Vives M, Pomenta M, Torner E, Sastre S. 4 Congrés conjunt de l'AEA-SEROD 9-11, novembre 2016
 • Reconstrucció de LCA mitjançant plàstia autòloga amb tendó quadricipital Vs. Tendons isquiotibials: Estudi prospectiu, comparatiu, no aleatoritzat. Pomenta M, Bogdan, Torner E, Sastre S, Lozano L, Claret G, Popescu D. 4 Congrés conjunt de l'AEA-SEROD, novembre 2016
 • Reconstrucció de LCA mitjançant plàstia amb al·loempelt tendó tibial anterior Vs. Tendons isquiotibials: Estudi prospectiu, comparatiu, no aleatoritzat. Pomenta M, Torner E, Sastre S, Segur JM, Combalia A, Popescu D. 5è Congrés conjunt de l'AEA-SEROD 17, 18 i 19 de maig de 2017
 • Fractura de Meseta Tibial Poster-externa, Fractura d'espina tibial i desinserció de banya posterior de menisc extern assistida per Artroscòpia. C. Morals Marin, MV Pomenta, D Popescu, O Ares. 6è Congrés conjunt de l'AEA-SEROD, maig 2018, Saragossa
 • Dolor i inestabilitat de genoll després de 2 cirurgies de reconstrucció del lligament creuat anterior. Seleccionat per a la Final del Concurs de Casos Clínics SECOT. 55è Congrés SECOT, setembre 2018, Valladolid
 • Retorn al Futbol després de cirurgia de Revisió de LCA Associada a Tenodesi Extraarticular Amb Fàscia Lata. 7 Congrés conjunt de l'AEA-SEROD, maig 2019, Santander
 • Surgical time does no affect postoperative complications in TKA surgery regardless of patients BMI. Lozano, Pomenta M, Rius J, Sastre S, Popescu D, Segur J, Combalia A. 17th ESSKA Congress maig 2016
 • Apophyseal injuries in young Football players: What the radiologist Should Know. J Isern, F Pifarre, J. Pomes, X. Tomas, V Pomenta, N Mayolas. RSNA 2017 –Radiological Society of North America Annual Meeting. December 2017, Chicago, EUA
 • Maria Victoria Pomenta, Dragos Popescu, Sergi Sastre, Eduard Torner, Luis Lozano, Josep M Segur, Jaume Isern. 18th ESSKA Congress. Maig 2018, Glasgow - Scotland
 • "Is soft-tissue allograft similar a soft-tissue autograft in anterior cruciate lligament reconstruction? A retrospective comparative study". Maria Victòria Pomenta, Dragos Popescu, Sergi Sastre, Eduard Tornero, Jaume Isern, Andreu Combalia, Luis Lozano. 18th ESSKA Congress, maig 2018, Glasgow - Scotland
Reconeixements i certificats
 • (S.E.C.O.T.) Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
 • (S.C.C.O.T.) Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Tramatologia
 • (S.E.R.O.D.) Sociedad Española de la Rodilla
 • (A.E.A.) Membre Asociación Española de Artroscópia
 • Membre de l´Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
 • Premi millor comunicació oral. XXVIII Congrés SCCOT, 14 - 15 de maig 2015. La transfusió de concentrats d'hematies emmagatzemats més de 14 dies augmenta el risc d'infecció protèsica als recanvis asèptics de cadera. Pomenta M.V, Torner E, Bravo J, Pereira A, Basora M, García D