• Cirurgia coronària by-pass aortocoronari sense i amb CEC
  • Reparació valvular aòrtica, mitral i tricuspidea
  • Substitució valvular per pròtesis aòrtica, mitral i tricuspidea
  • Substitució Aorta ascendent i crossa