Què fem si ronques?

A la Unitat del Son Dr. Estivill buscarem la causa relacionada amb els roncs o apnees.

Com ho farem?

Mitjançant una visita que consistirà a conèixer quins són els problemes relacionats amb el ronc o apnea i mitjançant una sèrie de proves que ens ajudaran a trobar la solució al problema.

Quines proves podem necessitar per saber-ne la causa?

a/ Estudi del somni nocturn (polisomnografia)

b/ Monitorització del patró respiratori per processament de la imatge

c/ Monitorització del patró respiratori pel processament acústic

Quins tractaments podrien ajudar-te?

Depenent de la causa els tractaments podrien ser

a/ Mesures higienicodietètiques

b/ Dispositiu d'avançament mandibular (DAM) c/ CPAP (Aire a pressió positiva continuada)

c/ Cirurgia (en alguns casos)