POLÍTICA D'ACCESSIBILITAT

En la construcció d'aquest portal web s'han adoptat una sèrie de mesures amb l'objectiu que el major nombre possible de persones puguin arribar a la informació que es transmet i utilitzin els serveis que a través d'ella es presten, independentment de les limitacions de la persona o de les que es derivin del context d'ús.

Així , en la confecció del portal s'han pres les següents mesures:

 • Ús de CSS per a la presentació de la informació.
 • Etiquetes de marcatge.
 • Sistemes de navegació usables, intuïtius i alternatius.
 • Descripcions alternatives en les imatges.
 • Verificacions en la visualització amb diferents navegadors i dispositius.
 • Utilització de formats universals i alternatius.
 • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l'hipervincle.
 • Ús dels estàndards del W3C.
 • Accés mitjançant dreceres de teclat a les principals opcions.
 • Disseny adaptatiu a la mida de la finestra del navegador de manera que el portal es visualitza de forma adequada en dispositius mòbils.

COMPLIMENT DELS ESTÀNDARDS

Les pàgines d'aquest lloc web compleixen la marca AA segons la Norma UNE 139803:2004 i les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C. Tots els requisits de Prioritat 1 i Prioritat 2 i un subconjunt dels requisits de Prioritat 3 han estat comprovats amb una anàlisi manual de l'accessibilitat a través de diferents eines semiautomàtiques, agents d'usuari i tècnics especialitzats.

DRECERES DE TECLAT

En aquesta web estan definides les següents tecles:

 • Tecla d'accés 0 - Declaració d'accessibilitat.
 • Tecla d'accés 1 - Pàgina d'inici.
 • Tecla d'accés 2 - Mapa de la web.
 • Tecla d'accés 3 - Pàgina de contacte.
 • Tecla d'accés 4 - Cerca.
 • Tecla d'accés 5 - Accés al contingut.

L'ús de les tecles d'accés ve condicionat pel navegador:

 • Internet Explorer: ALT + drecera + ENTER
 • Firefox: ALT + MAJÚSCULES + drecera
 • Opera: MAJÚSCULES + ESC + drecera
 • Google Chrome: ALT + drecera

MIDA DEL TEXT

El disseny accessible permet que l'usuari pugui ajustar les fonts a la mida que li convingui. Aquesta acció es pot dur a terme de diferents maneres segons el navegador web que s'utilitzi. A continuació s'indica l'acció de menú on es troba aquesta funcionalitat en els navegadors més freqüents:

 • Mozilla Firefox: Visualitza> Mida del text> Incrementar Internet
 • Internet Explorer: Visualitza> Mida del text> Més gran
 • Opera: Visualitza> Escala> %
 • Safari: View > Make text bigger
 • Google Chrome: Eines > Zoom

CONFIGURACIÓ TÈCNICA

PÀGINES WEB

Juntament amb els estàndards d'accessibilitat web, s'ha adoptat l'estàndard XHTML 1.0 Transitional per al marcatge del contingut i els fulls d'estil en cascada (CSS) per al disseny. Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i les recomanacions del W3C.

FORMATS DELS CONTINGUTS

En alguns casos, podria ser que les pàgines HTML es complementin amb continguts disponibles en altres formats de presentació. En aquests casos, s'ha optat per formats molt implantats i amb connectors (plugins) gratuïts:

FORMAT PDF

Per llegir els documents PDF ha de tenir instal·lat el programa Adobe Reader en la seva versió Full (Completa) porta un plug-in incorporat d'accessibilitat per a persones amb dificultats visuals:

Descarregar Adobe ReaderEste enlace se abrirá en una ventana nueva

FORMAT FLASH

Format Flash per a vídeos, animacions o integració multimèdia

Descarregar el connector FlashEste enlace se abrirá en una ventana nueva

INFORMACIÓ ÚTIL SOBRE L'ACCESSIBILITAT

Seguidament s'exposen una sèrie d'enllaços organitzats en diferents categories útils per obtenir més informació sobre l'accessibilitat.

ACCESSIBILITAT NORMES I DOCUMENTS TÈCNICS:

http://www.w3c.org/Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Consorci World Wide Web, grup de treball d'àmbit internacional que dicta línies generals relacionades amb la web.

http://www.w3c.org/wai/Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Iniciativa d'Accessibilitat Web del W3C.

VALIDADORS DE CODI HTML, FULLES D'ESTIL CSS I ACCESSIBILITAT:

http://validator.w3.org/Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Validador de codi HTML.

http://jigsaw.w3.org/css-validatorEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Validador de fulls d'estils CSS.

http://www.tawdis.net/Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Validador Taw, comprova diversos aspectes de l'accessibilitat de pàgines web.

CONTACTE PER MILLORAR L'ACCESSIBILITAT

Ajudeu-nos a fer la nostra web accessible, agrairem els seus suggeriments i comentaris sobre l'accessibilitat. Per això, ens pot enviar un missatge a través del contacte que trobarà a la zona inferior del web.