En línia amb la nostra missió, visió i valors, ens centrem a cuidar la salut i benestar de les persones posant a la vostra disposició serveis sanitaris de màxima qualitat, buscant ser reconeguts per pacients, professionals mèdics i institucions; i mantenint una xarxa eficient de centres i hospitals, que ofereixin una atenció integral a les necessitats de tots els pacients.

A l'Hospital Universitari General de Catalunya ens centrem a cuidar la salut i el benestar de les persones posant a la vostra disposició serveis sanitaris de màxima qualitat. Per això, reconeixem que els sistemes de qualitat normalitzats són un suport important al nostre camí cap a l'excel·lència. El disseny del sistema de gestió està fonamentat en l'estratègia del grup i adequat a l'estructura, l'activitat i la mida de cada centre, cosa que permet que sigui una eina de millora per a tota l'organització.

En el nostre compromís amb la qualitat, adoptem diversos models de gestió complementaris sota els estàndards d’Acreditació de Centres d’Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya, EFQM i la certificació en les normes ISO.

El nostre sistema aborda l'activitat assistencial i no assistencial que té com a eix central el pacient, incloent els serveis de suport realitzats per Health Diagnostic i Servicios, Personas y Salud, que a més d'estar integrats al sistema del grup, disposen de les seves pròpies certificacions a matèria de qualitat.

L’Hospital Universitari General de Catalunya compleixen amb el compromís de qualitat de l'organització exercint les directrius indicades a la Política del Sistema de Gestió.

Com a conseqüència d’aquesta gestió s’ha establert una estructura que assegura la comunicació fluida d’objectius i indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i aplicar la millora contínua en les activitats que desenvolupem. Tot això s'evidencia en l'excel·lent valoració que rep el nostre hospital dels pacients, així com pels premis i els reconeixements rebuts per organismes oficials i privats.

ISO_9001_COL_ESPISO_9001_COL_ESP

A l'Hospital Universitari General de Catalunya reconeixem que els sistemes de qualitat normalitzats són un suport important al nostre camí cap a l'excel·lència. Promovem l'alineació de tots els serveis amb la participació al sistema de gestió de la qualitat sota la norma ISO 9001.


ISO_14001_COL_ESPISO_14001_COL_ESP

Ens comprometem en el desenvolupament sostenible mantenint la certificació en gestió ambiental sota la norma ISO 14001.


UNE_179003_COL_ESPUNE_179003_COL_ESPLa seguretat del pacient implica fer una atenció a la salut lliure de danys evitables. A l'Hospital Universitari General de Catalunya desenvolupem sistemes i processos encaminats a reduir la probabilitat d'aparició d'errors en el sistema i errors de les persones i augmentar la probabilitat de detectar-los quan passen i mitigar-ne les conseqüències.


UNE_179006_COL_ESPUNE_179006_COL_ESPHospital Universitari General de Catalunya desarrolla un sistema de vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria con información homogénea, sistemática, recogida mediante una metodología estandarizada que permite conocer y comparar la incidencia y la prevalencia de las IRAS, así como promover la prevención y control de estas infecciones.


selloscali-01selloscali-01

Acreditació de Centres d'Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya des del 2008. Entre els beneficis més importants del model d'Acreditació de la Generalitat de Catalunya cal destacar l'impuls a la millora de la qualitat dels serveis prestats, de manera progressiva i objectivable i la informació i garantia de confiança per a professionals i ciutadans


LOGO_EFQMLOGO_EFQMApliquem el model d'excel·lència a la gestió amb el model EFQM.LOGO_JointLOGO_Joint


Tenim com a objectiu practicar els estàndards de qualitat més grans per la qual cosa treballem per obtenir en un futur l'acreditació a Joint Commission International

selloscali-02selloscali-02A l'Hospital Universitari General de Catalunya treballem en la implantació de mesures de control del tabac que contribueixin a disminuir les oportunitats per fumar a centres sanitaris per a la protecció de tots els usuaris: pacients, visitants i treballadors. Amb el suport de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya difonem el model Hospital sense Fum basat en el decàleg de mesures de l’ENSH-Global Network for Tobacco Free Health Care Services.