El làtex és una proteïna natural que s'obté de l'arbre Hevea brasiliensis i que s'utilitza àmpliament en la fabricació de productes de cautxú.

Algunes persones presenten hipersensibilitat a aquesta proteïna. La majoria de vegades la hipersensibilitat es manifesta de forma immediata com urticària de contacte i/o asma i/o rinoconjuntivitis. Quan hi ha una exposició massiva per exemple amb material medicoquirúrgic ja sigui durant la pràctica d'exploracions mèdiques o d'intervencions quirúrgiques, el quadre pot ser molt greu.

Si les proves que us fan demostren que teniu hipersensibilitat a aquest producte: Evitar totalment el contacte amb el làtex.

Reactivitat creuada:
Moltes persones al·lèrgiques al làtex també són al·lèrgiques a aliments d'origen vegetal. Aquest fenomen de reactivitat creuada afecta aproximadament a un 50% dels pacients al·lèrgics al làtex i per això s'ha descrit la "síndrome làtex fruita". D'aquesta manera, les persones al·lèrgiques al làtex poden presentar símptomes en menjar castanya, plàtan, alvocat, kiwi o altres fruites d'origen tropical. Aquest fenomen de reacció creuada es deu al fet que les proteïnes al·lèrgiques del làtex estan presents en diverses fruites.

Tractament:

 1. Evitar els productes que contenen làtex i la identificació individualitzada per a cada pacient d'aquells aliments que poden causar una reacció al·lèrgica per reactivitat creuada. En el cas dels bebès al·lèrgics, les farmàcies disposen de xumets i tetines de silicona.
 2. Els pacients que hagin sofert un episodi de anafilaxi han de disposar d'adrenalina autoinjectable.
 3. La dermatitis de contacte es tracta amb corticoides tòpics i antihistamínics orals per disminuir el pruïja.
 4. La immunoteràpia amb làtex pot estar indicada en aquells pacients amb al·lèrgia a làtex, del tipus intervinguda per IgE que no puguin evitar totalment el contacte directe o indirecte amb productes que contenen làtex.


Objectes personals i domèstics que poden contenir LÀTEX:

 • Globus
 • Preservatius
 • Esponges anticonceptives
 • Diafragmes
 • Guants de rentar els plats
 • Borses d'aigua calenta
 • Bandes elàstiques
 • Màscares de submarinisme
 • Capells i ulleres de natació
 • Joguines
 • Plantes amb làtex (ficus)


Productes medicoquirúrgics que poden contenir LÀTEX:

 • Esparadrap
 • Catèters i sondes urinàries
 • Circuits, mànigues, taques i borses de ventilació
 • Col·lectors d'orina
 • Tubs dels esfigmomanòmetres
 • Aparells protectors dentals
 • Benes elàstiques
 • Pegats d'elèctrode
 • Tubs endotraquials
 • Tubs d'ènemes
 • Adaptadors per infusió epidural
 • Màscares facials i tires elàstiques
 • Tires elàstiques de roba estèril
 • Equips d'hemodiàlisis
 • Connexions per infusió endovenosa
 • Sondes nasofaríngies i orofaríngies
 • Llençols protectors
 • Taps de cera
 • Tubs d'aspiració gàstrica i intestinal
 • Torniquets
 • Timpanòmetres
 • Drenatges