Els fongs són éssers vius consistents en xarxes microscòpiques de filaments. Viuen sobre la vegetació, però també colonitzen i degraden nombrosos substrats com a paper, cuir, aliments, farina, palla, llenya, fruita seca, pintures, etc. i formen part de la "pols de la casa". Els fongs es reprodueixen per espores. Aquestes són partícules microscòpiques capaces de surar en l'aire i de penetrar en les vies aèries, on provoquen símptomes si la persona que les inhala és al•lèrgica.

Hi ha espores que requereixen aigua lliure (pluja, inundació) per propagar-se i unes altres les porta el vent quan baixa la humitat (són les que causen al•lèrgia).

Les estacions pitjors per als pacients són l'estiu i la tardor, encara que un 80% presenta símptomes tot l'any. Les espores són molt més abundants en l'atmosfera que els pòl•lens, si ben el seu lergenicitat és inferior.

És important el mitjà en què es mou el pacient: han de tenir-se presentis les condicions interiors de l'hàbitat, les de la zona (cultius com a cereals o fruita, indústries com deshidratadores d'alfals o farineres...) i la professió (blanquer, forner, avicultor, magatzematge de gra o de fruita, contacte amb palla...). Alguns fenòmens meteorològics (vent, tempestes) provoquen augments d'espores en l'atmosfera.

Els fongs que més sovint causen al•lèrgia són Alternaria i Cladosporium (sobretot en l'exterior); Aspergillus i Penicillium (bàsicament d'interior).

Normes ambientals per als pacients al•lèrgics a fongs:

  • Evitar llocs o coses infestades amb fongs com a subterranis, cellers, fullaraca, tallar gespa, pallers...
  • Evitar humitat a casa superior al 40% (és aconsellable controlar-la amb un higròmetre) utilitzant, si fa falta, deshumidificadors o aire condicionat (que estigui net).
  • És important ventilar la casa diàriament, també a l'hivern, i tenir una calefacció que no provoqui condensació (vidres mullats per dins).
  • Han de ventilar-se els banys i la cuina, evitant que la humitat passi a la resta de la casa.
  • Vigilar que no es formin fongs darrere de mobles, dins dels armaris, lavabos, cuina...
  • No és aconsellable tenir plantes d'interior ja que la terra humida acumula fongs.
  • No és bé segar la gespa ni manipular restes vegetals.
  • Treure de casa (o aïllar adequadament) coses que acumulin fongs com a gra, farina, fruita seca, patates, palla...