Al·lèrgia respiratòria: Nasal, Ocular o Bronquial

 • Proves cutànies diagnòstiques de sensibilització: prick test
 • Estudis de funció pulmonar mitjançant espirometria basal, forçada i prova broncodilatadora.
 • Estudis d'inflamació bronquial mitjançant determinació d'Oxido Nítric exhalat
 • Prova d'exposició/provocació conjuntival específica amb lèrgens
 • Consell i mesures ambientals
 • Educació per asmàtics
 • Immunoteràpia amb aeroalérgenos.

Al·lèrgia a medicaments:

 • Proves diagnòstiques de sensibilització mitjançant prick, intradermorreacció, patch test
 • Proves diagnòstiques d'exposició/provocació controlada amb medicaments orals
 • Proves diagnòstiques d'exposició/provocació controlada amb medicaments parenterals
 • Dessensibilització amb medicaments

Al·lèrgia a aliments, làtex i additius alimentaris:

 • Proves diagnòstiques de sensibilització mitjançant prick, prick by prick, patch test
 • Proves diagnòstiques d'exposició/provocació controlada amb aliments
 • Proves diagnòstiques d'exposició/provocació controlada amb additius
 • Proves diagnòstiques d'exposició/provocació controlada amb làtex
 • Consell dietètic i normes per a educació de pacients amb al•lèrgia alimentària
 • Normes per a educació de pacients amb al•lèrgia al làtex

Anafilaxi i al·lèrgia a himenòpters:

 • Proves diagnòstiques de sensibilització mitjançant prick i intradermorreacció
 • Estudis diagnòstics protocol•litzats (proves in vitro i in vivo)
 • Normes d'educació per a pacients amb anafilaxi
 • Prescripció d'immunoteràpia específica amb verí d'himenòpters

Àrea de contacte/dermatitis

 • Estudis diagnòstics protocol•litzats
 • Proves diagnòstiques de sensibilització mitjançant prick, prick by prick, patch test
 • Bateria de proves epicutànies mitjançant pegats oberts i oclusius
 • Proves d'exposició
 • Prova del glaçó
 • Prova d'immersió en aigua freda/calenta
 • Normes per a educació de pacients amb urticària i dermatitis al•lèrgica