Al•lèrgia respiratòria: Nasal, Ocular o Bronquial

 • Rinitis al·lèrgica i no al·lèrgica
 • Rinosinusitis
 • Conjuntivitis al·lèrgica
 • Asma al·lèrgica i no al·lèrgica
 • Asma induït per exercici
 • Asma en situacions especials (embaràs, esportistes, difícil control, etc)
 • Asma laboral / ocupacional / professional
 • Aspergilosis broncopulmonar al·lèrgica, etc.

AL·LÈRGIA A MEDICAMENTS

 • Antibiòtics
 • Altres anti-infecciosos
 • Analgésics i Antiinflamatoris no esteroïdals
 • Antiinflamatoris esteroïdals
 • Pèptids, proteïnes i hormones (Insulina, Heparines, etc)
 • Anestèsics generals i locals etc.

Al·lèrgia a aliments

 • Proteïnes de llet de vaca
 • Ou i fraccions proteïques
 • Làtex i aliments relacionats
 • Mariscs (crustacis, cefalòpodes, etc)
 • Peixos, Anisakis simplex
 • Fruita seca, fruites, cereals, carns, verdures, llegums.
 • Additius, etc.

URTICÀRIA- ANGIEDEMA, ANAFILAXI I AL·LÈRGIA A HIMENÒPTERS

 • Urticària aguda
 • Urticària crònica
 • urticàries físiques
 • Anafilaxi (reacció al•lèrgica severa) induïda per aliments, medicaments...
 • Anafilaxi induïda per exercici
 • Anafilaxi idiopàtica
 • Hipersensibilitat a verí d'abella
 • Hipersensibilitat a verí de vespa
 • Hipersensibilitat a mosquit
 • Altres himenòpters, altres insectes
 • Deficiència de C1-inhibidor etc..

Àrea de contacte / dermatitis

 • Urticària de contacte
 • Dermatitis al·lèrgica de contacte
 • Dermatitis ocupacional
 • Dermatitis atòpica etc.

UNS ALTRES: al·lèrgia a làtex…