La immunoteràpia (vacunació antial·lèrgica ) és l'únic tractament específic capaç de modificar el curs de la malaltia al·lèrgica respiratòria (rinitis, conjuntivitis i/o asma bronquial), aconseguint que millorin els símptomes de la malaltia, es redueixi l'ús de medicació simptomàtica i es freni la tendència al progrés de la malaltia ja que la rinitis al·lèrgica és un factor de risc per a desenvolupar asma bronquial.

La vacuna és un tractament individualitzat per a cada pacient que prescriu l'al·lergòleg segons el resultat de les proves d'al·lèrgia realitzades prèviament: àcars de la pols, epitelis d'animals, fongs o pol·lens d'arbres i plantes en cas d'al·lèrgia respiratòria.

A la Unitat d'Al·lergologia de l'Hospital General de Catalunya disposem d'una Unitat de Immunoteràpia per a l'administració de forma segura i controlada de les vacunes amb al·lèrgens per al tractament de les malalties al·lèrgiques respiratòries.

Un equip diplomats en infermeria s'encarrega de l'administració de la immunoteràpia subcutània de dilluns a divendres en horari de matí i tarda sota supervisió mèdica constant.

La immunoteràpia pot administrar per via subcutània o per via sublingual.

La immunoteràpia subcutània consisteix en l'administració de concentracions progressivament creixents l'al·lergen fins a aconseguir una dosi màxima (fase d'inici). S'injecta sota la pell, a la cara externa del braç, entre el colze i l'espatlla. A partir d'aquest moment s'administrarà sempre la mateixa dosi màxima a intervals regulars que solen ser mensuals (fase de manteniment). La dosi de manteniment serà administrada de forma mensual durant un període d'entre 3 i 5 anys: l'al·lergòleg decidirà en cada cas el temps d'administració recomanable. Els resultats beneficiosos de la immunoteràpia s'inicien als mesos d'haver iniciat la vacunació i la seva eficàcia es manté un cop suspesa si s'ha mantingut l'administració recomanada de 3 a 5 anys. Per això encara que sigui eficaç des de l'inici de l'administració, no ha de ser suspesa precoçment.