DolorDolor

El dolor al pacient hospitalitzat o que acudeix al nostre centre és una de les causes més freqüents de consulta.

A la pràctica clínica la identificació del dolor, les seves actuacions terapèutiques i de cures són complexes, per això el control adequat del Dolor ha de ser:

  • Una prioritat en el maneig global del pacient com a expressió de qualitat assistencial, sota els estàndards de seguretat clínica i de cures.
  • Una assistència eficaç, eficient i de qualitat percebuda per lusuari i pel personal que participa del procés assistencial.
  • Abordat des d'una actuació multidisciplinària per a un maneig correcte.

Sensibilitzat en això, des de l'Hospital Universitari General de Catalunya s'estan desenvolupant sistemes que intenten detectar, quantificar i actuar per a un control adequat del dolor.


La finalitat d'aquesta Comissió és, per tant, fomentar, estimular i coordinar les activitats necessàries a nivell formatiu, organitzatiu i assistencial, que garanteixin la qualitat en les cures dels pacients en els aspectes relacionats amb un control adequat del dolor, des d'una visió plural i interdisciplinar, millorant en definitiva la Qualitat de Vida dels usuaris que atenem a les diferents unitats del nostre centre.