• Forma part del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu