• Obesitat mòrbida i patologies metabòliques relacionades (tècniques restrictives, tècniques mixtes) i afegint: "diagnòstics i processos que s'indiquen a la Unitat de Patologia Mamària"