• Hemitiroidectomia
  • Tiroidectomia subtotal i total
  • Buidament ganglionar cervical
  • Exèresi de quists branquials
  • Exèresi de quist tirogloso
  • Linfangioma quístic
  • Paratiroidectomia
  • Suprarenalectomía
  • Cirurgia de l'obesitat mòrbida i metabòlica
  • Tècniques restrictives (sleeve gastrectomy)
  • Tècniques mixtes (Bypass gàstric)