• 2 sessions setmanals de quiròfan en Bloc Quirúrgic.
  • 2 consultes setmanals