El laboratori és un Servei Central que té, prioritàriament, una funció assistencial continuada, oferint un servei de suport al diagnòstic amb la màxima qualitat tècnica i humana i amb eficiència econòmica.
La gestió de sol·licituds d'anàlisis i emissió d'informes es realitza mitjançant un sistema integrat d'informació que inclou:

 • Extraccions de mostres programades en hospitalització i consultes externes.
 • Determinacions analítiques corresponents a cada àrea de coneixement, com a bioquímica, hematologia, microbiologia, dipòsit de sang, etc.
 • Garantia de qualitat preanalítica, intraanalítica i postanalítica.
 • Procediments consensuats entre els facultatius per a la realització de perfils analítics corresponents a determinades patologies.
 • Participació i seguiment de protocols i estudi juntament amb els clínics.L'activitat assistencial del Servei del Laboratori d'Anàlisis Clíniques d’idcsalud Hospital General de Catalunya proveeix totes les àrees de coneixement del Laboratori Clínic i realitza l'estudi analític de totes les mostres de líquids biològics, tant urgents com programats dels pacients, quant a determinacions de:
  • Hematologia
  • Citologia Hematològica
  • Bioquímica i Inmunoserologia
  • Coagulació
  • Immunologia (Hormones i marcadors tumorals)
  • Autoinmunitat
  • Biologia i Genètica Molecular
  • Microbiologia i Parasitologia
  • Toxicologia
  • Dipòsit de Sang: Transfusions d’hemoderivats, estudis inmunohematològics, autotransfusions.
  • Derivació de Proves especials