La determinació de certes determinacions biològiques requereix una preparació prèvia per part del pacient (dejuni, dieta prèvia, medicació,…) i d'altra banda, algunes mostres són recollides per part del pacient al propi domicili (orina, femta,…). Queda a disposició del pacient un díptic on consta la Informació d'interès per als usuaris, així com les normes de recollida de les mostres.