• El Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital té conveni amb el Centre IFP Sanitària Roger de Llúria i amb l'Institut d’Educació Secundària i Superior D’Ensenyaments Professionals Castellarnau, centres educatius en formació de Tècnics de Laboratori, participant en la docència teòric-pràctica dels seus alumnes.
  • El Laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital participa amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), per a la formació i docència als seus estudiants.