El Laboratori presta el servei propi de l’àmbit hospitalari, tot atenent a les sol·licituds de totes les especialitats de l’hospital.