El laboratori d’idcsalud Hospital General de Catalunya obté els resultats i participa en la interpretació de la informació útil per al pacient, tant en la prevenció com en el diagnòstic, pronòstic, control de l'evolució de la malaltia i monitoratge de la resposta al tractament.