• Departament d’Anàlisis Clíniques.

  • Departament de Microbiologia i Parasitologia.

  • Departament de Banc de Sang i Teixits.