Cortadellas

TomàsCortadellas Rosel

Metge Especialista
Especialitat:
Obstetrícia i Ginecologia
Especialitats:
Hospitals on treballa:
 • Hospital Universitari General de Catalunya
b">f="#C_INFO_GENERAL">Informació general
Experiència

Metge intern resident de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron des de juliol 2000 fins juliol 2004

Metge Adjunt especialista del Hosptal Universitari Vall d'Hebron, Centre de càncer de mama des de juliol 2004 fins març 2016

Metge adjunt especialista en Hospital Universitari General de Catalunya fins a l'actualitat

Titulació

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona 1999

Doctor en Medicina i Cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona 2015

Especialista en Obstetrícia i Ginecologia

Residència realitzada a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

"Màster en endoscòpia ginecològica". Universitat Autònoma. Càtedra d'Obstetrícia i Ginecologia. Realitzat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Des set. 06 a juny 07. Qualificació Excel·lent.

Tècniques

Cirurgia del càncer de mama

Investigació i docència
 • Co-investigador. Mapeig Revers Axil·lar (ARM) en càncer de mama. Aprovat pel comitè d'ètica de l'hospital. 2009
 • Co-investigador. Estudi de Segona detecció del gangli Sentinella en pacients amb recidiva local de càncer de mama i biòpsia selectiva del gangli Sentinella prèvia. Aprovat pel comitè d'ètica de l'Hospital Vall d'Hebron. PR (AMI) 156/2008.
 • Co-investigador. Estudi del gangli Sentinella en pacients amb recidiva local de càncer de mama i limfadenectomia axil·lar prèvia. Aprovat pel comitè d'ètica de l'Hospital Vall d'Hebron. PR (AMI) 155/2008.
 • Investigador principal. Tècnica de fusió de gots amb Ligasure vs. Tècnica de lligat tradicional a la cirurgia axil·lar del càncer de mama. Aprovat pel comitè d'ètica de l'Hospital Vall d'Hebron. Registre PR (AMI) 72/2007.

Capítols de llibres:

 • Càncer de mama en la dona gran, Guia clínica per al maneig del càncer de mama. Societat Espanyola de senologia i patologia mamària.
 • Patologia benigna de la mama. Tractat d'Obstetrícia i Ginecologia. Editors Cabero Roura, Donato Saldivar, Sergio Fajardo.2015
 • Càncer de mama en situacions especials. Tractat d'Obstetrícia i Ginecologia. Editors Cabero Roura, Donato Saldivar, Sergio Fajardo.2015
 • Càncer de mama i carcinoma in situ, Tractat d'Obstetrícia i Ginecologia. Editors Cabero Roura, Donato Saldivar, Sergio Fajardo.2015
 • Patologia benigna de la mama II. En: JM Sota Arenas, JM Lailla Vicens, J Xercavins Montosa. Editors. Fonaments en ginecologia i obstetrícia. Madrid 2009.
 • Classificació TNM del càncer de mama. Guia clínica de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria.
 • Avortament Guia Clínica de Ginecologia i Obstetrícia de la Clínica Corachan. 2012
 • Mola hidatiforme. Guia Clínica de Ginecologia i Obstetrícia de la Clínica Corachán 2012

Classes impartides

 • "Tractament quirúrgic del càncer de mama" Curs de doctorat i formació continuada. Avenços en patologia mamària i ginecologia oncològica. Càtedra d'obstetricia i ginecologia. Universistat Autònoma de Barcelona. Hospital maternoinfantil Vall d'Hebron.
 • "Curs SAP CE/GABINETS PER A METGES (I03121- 65 edició)" com a docent, a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de 16 i 17/11/2009 impartint 4 hores de docència.
 • "Curs SAP de NAVEGACIÓ I ETC (I03129-76 edició)" com a docent, a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron el 16 i 17/09/09 impartint 5 hores de docència.
 • "Curs SAP CE/GABINETS PER A METGES (I03121-74 edició)" com a docent, a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron el 23 i 24/11/2009 impartint 4 hores de docència.
 • "Curs SAP CE/GABINETS PER A METGES (I03121- 29 edició)" com a docent, a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron el 25 i 26/11/09 impartint 4 hores de docència.
Publicacions
 • Surgery improves survival in elderly with breast cancer. A study of 465 patients in a single institution. European Journal of Surgical Oncology . 2015
 • The superparamagnetic iron oxide is equivalent to the Tc99 radiotracer method for identifying the sentinel lymph node in breast cancer. European Journal of Surgical Oncology. 2015
 • Detection of sentinel lymph node in breast cancer recurrence may change adjuvant treatment decision in patients with breast cancer recurrence and previous axillary surgery. Breast . 2014
 • Surgery improves breast cancer-specific survival in octogenarians with early-stage breast cancer. International Journal of Surgery. 2013
 • Breast conservative surgery after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients: Comparison of two tumor localization methods. European Journal of Surgical Oncology. 2011 Sep 20
 • Electrothermal bipolar vessel sealing system in axillary dissection: A prospective randomized clinical study. International Journal of Surgery 2011 Sep 10.
 • Extensive nodal involvement increases the positivity of blue nodes in the axillary reverse mapping procedure in patients with breast cancer. Journal of Surgical Oncology. 2012 Jan
 • Removal of all sentinell nodes in breast cancer improves the deteccion of positive sentinel nodes. Clin Trans Oncol 2008; 10:347-50.
 • Prognosis effect of the pregnancy after breast cancer. Europena Journal of cancer. April 2008; 1359 – 6349, 184.
 • Fetal renal biopsy to asses prenatal diagnostic of recessive renal tubular dysgenesis. J perinat Med 29 2001 . Suppl. Part 2 .580-581.
 • Regional distribution of specific high affinity binding sites for 3H-imipramine and 3H- paroxetine in human brain. J Neural Transm.1997;89-96. PIMD: 9025196.
 • Seasonal variability in blood platelet 3H-impipramine binding in healty controls: age and gender effects. Biol Psychiatry.1996.Nov 15;40(10):981-5.PIMD 8915556.
Comunicacions i ponències

Ponències en congressos i cursos

 • Dissecció del gangli sentinella en el tractament de dóna la recidiva del càncer de mama amb cirurgia axil·lar prèvia. XXXI reunión de la sección de ginecología oncológica y patología mamaria de la SEGO. Sevilla 26 al 28 de octubre de 2012.
 • Comparació de les característiques clíniques i patològiques dels tumors de pacients amb mutació BRCA1, BRCA2 i no portadores de mutació BRCA en població espanyola. Congreso de Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Barcelona, 19 juny 2009.
 • Sistema de segellat de gots (Ligasure) vs. tècniques convencionals en cirurgia axil·lar: estudi prospectiu randomitzat. XXX reunión de la sección de ginecología oncológica y patología mamaria de la SEGO, La Rioja, octubre 2010
 • Tractament quirúrgic del càncer de mama. Curs de doctorat: anvenços en patologia mamària i ginecologia oncològica. Barcelona del 17 al 19 març 2010

Comunicacions Orals Presentades en Congressos i Reunions Científiques

 • El gangli sentinella en pacients amb recidiva ipsilateral de càncer de mama té impacte en la selecció del tractament adjuvant. II congrés de Aecima Barcelona 12-13 d'abril de 2013
 • La cirurgia ecoguiada redueix el nombre de reintervencions per marges positius en pacient amb càncer de mama no palpable. II congrés de Aecima. Barcelona 12-13 d'abril de 2013
 • Afectació pronòstica de l'embaràs posterior al diagnòstic i tractament de càncer de mama XXVII Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología mamaria. Gijón, 15-17 octubre 2008.
 • Anàlisi del Valor Pronòstic dels Antecedents Familiars de Càncer a Pacients Joves amb càncer de Mama. XXVI Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología mamaria. Lleida, 17-19 octubre 2007
 • Estudi comparatiu diagnòstic de càncer de mama en dona jove menor o igual a 35 anys. Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología mamaria. Càceres, 19-21 octubre 2006
 • Predictors de afectació ganglionar en carcinoma ductal infiltrant de 20-40 mm. IV Congrés Català d'Obstetrícia i Ginecologia. Barcelona, 27-29 abril 2006

Pòster en Congressos internacionals i nacionals

 • El gangli sentinella en pacients amb recidiva ipsilateral de càncer de mama té impacte en la selecció del tractament adjuvant. XXXII congreso de la SEGO. Tenerife 22-25 maig de 2013
 • Efecte pronòstic del immunofenotip dels tumors epitelials de mama en dones joves. XXXI reunión de la sección de ginecología oncológica y patología mamaria de la SEGO. Sevilla del 26 al 28 octubre 2012
 • En pacients de> 80 anys la cirurgia millora la supervivència en estadis inicials de càncer de mama. XXXI reunión de la sección de ginecología oncológica y patología mamaria de la SEGO. Sevilla del 26 al 28 octubre 2012
 • Gestació després càncer de mama a la pacient jove: resultats perinatals. XXX reunión de la sección de ginecología oncológica y patología mamaria de la SEGO. Logroño 28 al 30 octubre de 2010
 • Surgery treatment improves breast specific survival in elderly patients with early stage of breast cancer. European Breast cancer Conferences. Vienna 2012
 • Sentinel Lymph Node Dissection in breast cancer relapse after previous axillary surgery European Breast cancer Conferences. Vienna 2012
 • Excision of breast cancer followed by radiofrequency ablation of margins decrease the need for a second surgery for close or positive margins. European Breast Cancer Conferences. Vienna 2012
 • Role of SPEct-CT in detecting sentinel lymph nodes in patients with ipsilateral breast cancer recurrence and previous axillary lymph no dissection. San Antonio Breast Cancer symposium, December 8-10, 2012
 • Benefit of metallic markers for tumor localization in breast cancer patients treated with breast conservative surgery after neoadjuvant treatment. Comparative study of tumor localization markers. Sant Antonio Breast Cancer Conferences. Dec. 2010.
 • Resultats perinatals en les pacients afectes de càncer de mama durant la gestació. XXXI reunión nacional de la sección de ginecología oncológica y patología mamaria de la SEGO, Logroño, octubre 2010
 • Micrometastasis and isolated tumor cells in the sentinel lymph node after neoadjuvant treatment in breast cancer patiens may reflect residual disease in non sentinel nodes. European Breast Cancer Conferences. Barcelona, març 2010
 • BRCA 1 mutation is strongly associated with a triple negative phenotype in breast cancer patiens. European Breast Cancer Conference. Barcelona, març 2010
 • Pregnancy after breast cancer does not worsen the outcome of breast cancer. 32 Annual Breast Cancer Symposium. San Antonio, Texas 9-13 december 2009
 • Efecte pronòstic del immunofenotip dels tumors epitelials en dones joves. XXVII. Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Gijón 15-17 octubre 2008
 • Carcinoma Ductal In Situ en mujeres jovenes (menor o igual a 35 años) XXIX Reunión Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la SEGO Barcelona 9-11 octubre 2008
 • Especificitat de la corebiopsia en el diagnòstic del CDIS en dones joves. XXIX Reunión nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología mamaria de la SEGO Barcelona 9-11 octubre 2008
 • Carcinoma Ductal In Situ a dones joves (menor o igual a 35 anys) XXIX Reunión Nacional de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la SEGO Barcelona 9-11 octubre 2008
 • Prognosis effect of pregnancy after breast cancer. 7th European Breast Cancer Conference. Berlín 15-19 april 2008
 • Activitat en cirurgia major ambulatòria en els últims 12 anys a la nostra unitat. VIII Congreso Nacional de Cirugía Mayor Ambulatoria. Barcelona, 14-16 novembre 2007
 • Abstract "removal of all radiactive sentinell node in breast cancer improves the deteccion of sentinell nodes". 9th Milan Breast Cancer Conference. Junio 2007
 • Càncer de mama a octogenàries. XXVIII reunión nacional de la sección de Ginecología oncológica y patología mamaria de SEGO. Màlaga, octubre 2006
 • Càncer de mama en gestants. XXVIII reunión nacional de la sección de ginecología oncológica de la SEGO. Màlaga octubre 2006
 • Córdoba O, Cortadellas T, Gª Valdecasa B, Sabadell MD, Xercavins J. Càncer de mama en la dona jove (menor de 35 anys). XXVIII Reunión nacional de la sección de ginecología oncológica de la SEGO. Màlaga, octubre 2006
 • Predictors d'afectació ganglionar en Carcinoma ductal infiltrant de 20-40 mm. XXVIII Reunión nacional de la sección de ginecología oncológica y patología mamaria de la SEGO. Màlaga octubre 2006
 • Càncer de mama en l'home. XXV Congreso de la sociedad española de senología y patología mamaria. Càceres 19-21 octubre 2006
 • Variables clínic - patològiques de valor pronòstic en pacients amb gangli sentinella positiu. XXV Congreso de la sociedad española de senología y patología mamaria. Càceres 19-21 octubre de 2006
 • Abstract: Fetal renal biopsy to asses prenatal diagnostic of recessive renal tubular dysgenesis. 5th World Congress of Perinatal Medicine. Barcelona, 2001.
Reconeixements i certificats
 • Poster elevat a la categoria de ponència durant la XXXI reunión de la sección de ginecología oncológica y patología mamaria de la SEGO, La Rioja octubre 2010: Sistema de segellat de gots (Ligasure) vs. Tècniques convencionals en cirurgia axil·lar: estudi prospectiu randomitzat.
 • Premi a la millor comunicació oral. XXVI Congreso de la sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Anàlisi del Valor Pronòstic dels Antecedents Familiars de Càncer a Pacients Joves amb Càncer de Mama. Lleida 17-19 octubre 2007
 • Membre de la Sociedad Española de Ginecología y ObstetriciaMembre de la sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de la SEGO
 • Membre de la sociedad española de Senología y Patología Mamaria
 • Títol d'especialista reconegut per: "The European Board and College of Obstetrics