terapia intravenosa Hospital Universitari General (1)terapia intravenosa Hospital Universitari General (1)

L'equip de teràpia intravenosa (ETI) de l’Hospital Universitari General de Catalunya, l’equip d'infermeres i infermers, especialitzat en l'elecció, implantació i cura de catèters intravenosos, ha col·locat els cinc primers PICC PORT a pacients del centre. Es tracta d’un catèter central amb un reservori subcutani totalment implantat al braç. És adequat per a malalts amb tractaments de llarga durada, i per a pacients oncològics que precisen quimioteràpia.

Els PICC PORT permeten que el pacient pugui rebre el seu tractament sense necessitat de punxar una vena del braç en cada sessió, i a diferència dels reservoris toràcics no tenen risc de complicacions greus com el pneumotòrax o la punció accidental d’un gran vas. Es col·loquen mitjançant ecografia amb suport de RX i sense necessitat de sedar al pacient, ja que només s’adorm la zona amb anestèsic local. Aquesta tècnica avançada permet que els malalts puguin fer vida normal, fer esport, o dutxar-se amb normalitat ja que no tenen un catèter extern que s’hagi de protegir.

A més, l’equip de teràpia intravenosa treballa amb la implementació de catèters mitjançant tècnica ecoguiada i amb suport de RX, si cal.

Altres tipus de catèters que implanta l’ETI són:


  • Línies mitges: Catèters de 10 a 20 cm de longitud. Adequats per a tractaments intravenosos de més de 6 dies o per aquells pacients amb accessos venosos difícils.
  • PICC: Són catèters centrals. Destinats a malalts amb tractaments que tenen alta osmolaritat o son molt àcids o molt alcalins.

L’Hospital Universitari General de Catalunya treballa amb les darreres novetats i tècniques del mercat per aconseguir els millors resultats amb la major confortabilitat per al pacient. Per això l’ETI estudia cada cas de manera personal, i es treballa amb la tècnica més adient pensant sempre en el benestar dels pacients.