IMG_5903IMG_5903

L'Assemblea Mundial de la Salut celebrada a Ginebra va acordar per unanimitat declarar 2.020 com l'Any Internacional de la Infermera i la Matrona. Amb l'objectiu de posar en relleu el treball que realitza la infermeria de l'Hospital Universitari General de Catalunya posant èmfasi en què les infermeres es troben al centre de la majoria dels equips sanitaris, exercint un paper crucial en l'atenció i promoció de la salut, en la prevenció i en el tractament de les malalties, el centre s'ha sumat al moviment "Nursing Now". Es tracta d'una campanya global de tres anys de durada realitzada en col·laboració amb el Consell internacional d'infermeres i l'Organització Mundial de la Salut. L'objectiu de "Nursing Now" és que la infermeria es situï en posicions de lideratge, per reivindicar el seu impacte en la presa de decisions i perquè tingui més influència en les polítiques de salut nacional i mundial.

Actualment, a tot el món ha sorgit la necessitat urgent d'elevar el perfil de les infermeres i fomentar al màxim el seu potencial i per això s'estan organitzant i desenvolupant moviments com "Nursing now".

En commemoració de l'Any Internacional de la Infermera i la llevadora, l'Hospital Universitari General de Catalunya ha llançat la campanya Infermeria 12.0 en la qual mes a mes reivindicaran el desenvolupament de la pràctica professional, donaran a conèixer els valors dels professionals d'infermeria, la seva relació amb pacients, familiars, estudiants, col·legues i professionals del sector, i amb la societat en general, així com els seus compromisos professionals.

Els professionals d'infermeria treballen dia a dia per oferir la millor qualitat de cures als pacients que tenen assignats. Són les infermeres assistencials que exerceixen la seva pràctica a la capçalera del llit del malalt, a la consulta o al domicili a les que, generalment, els cal sentir més reconeixement dins de les institucions sanitàries. La seva contribució és essencial per a la millora de la salut.

La major part de les vegades no són conscients del poder i lideratge que poden exercir, ja que són les que estan en contacte constant i permanent amb el pacient i la família i han adaptat les seves competències a la millora professional per donar resposta a les necessitats de les persones.

Aquest mes de gener tots els missatges estan destinats al lideratge clínic ja que aquest ha de convertir-se en el protagonista i ser un suport, una coordinació de recursos i un facilitador per a la pràctica de les infermeres assistencials.

Sobre quirónsalud

Quirónsalud és el major grup hospitalari d’Espanya i el tercer d’Europa. Conta amb més de 35.000 treballadors en més de 120 centres sanitaris, entre els que es troben 45 hospitals que ofereixen 6.800 llits hospitalaris.

Disposa de la tecnologia més avançada i d’un gran equip de professionals altamente especialitzats i de prestigi internacional. Entre els seus centres, es troben el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policílinica de Gipúzkoa, etc.

El grup treballa en la promoció de la docència (vuit dels seus hospitals son universitaris) i la investigació medico-científica (compta amb el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, l’únic centre investigador privat acreditat per la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació).

A més, el seu servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten optimitzar l’experiència acumulada en els diferents centres i la translació clínica de les seves investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant més de 1.600 projectes d’investigació a tota Espanya i molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit tasques capdavanteres, essent els pioners en diferents especialitats com oncologia, cardiologia, endocrinologia, ginecologia i neurologia, entre altres.

IMG_3454IMG_3454