IMG_20160527_091750IMG_20160527_091750

La Unitat d’Audiologia Infantil de l’Hospital General de Catalunya ofereix una avaluació experta i personalitzada per nadons i infants per tal de diagnosticar la pèrdua auditiva i indicar el tractament més adequat per cada cas.

Els primers dos anys de vida son essencials per l’aprenentatge del llenguatge i la parla i les pèrdues auditives que passen desapercebudes poden afectar l’adquisició d’aquestes habilitats. Ajudar als infants amb pèrdua auditiva des d’una edat precoç promourà el seu desenvolupament i tot el que comporta a nivell personal, social i acadèmic.

El Programa ens proporciona una gama completa de proves funcionals auditives per determinar si la hipoacusia es transitòria o permanent, el grau, la causa, l’evolució i el tractament a seguir.

Proves Funcionals Auditives:

  • Potencials Evocats Automàtics (PEA) (Programa de Cribatge Auditiu Neonatal Universal a Catalunya)
  • Otoemissions acústiques (OEAS)
  • Audiometria per observació de la conducta o reflexos
  • Audiometria lúdica
  • Audiometria tonal y verbal
  • Impedanciometria: timpanometria i reflexos estapedials
  • Potencials Evocados Auditius de Tronc Cerebral (PEATC)
  • Potencials Evocats Auditius d’Estat Estable (PEE)