1. Els seus objectius són promoure, mantenir o restablir la salut i evitar el patiment.

2. Es respecta lautonomia de les persones i es procura el benefici dels malalts evitant possibles danys.

3. Es garanteix latenció sense discriminació ja sigui dordre ideològic, social, econòmic, religiós, de gènere o de raça.

4. El tracte serà humà, cordial i digne.

5. Hi ha una Comissió d'Ètica Assistencial oberta a les consultes de professionals sanitaris, usuaris i familiars.

6. Es garanteix confidencialitat i respecte als drets de l'usuari

7. L'Hospital Universitari General de Catalunya vetlla per la qualitat de la vostra atenció

8. L'Hospital Universitari General de Catalunya vetlla per l'actuació ètica en la publicitat, la comercialització, les pràctiques competitives i els procediments economicofinancers.

9. L'Hospital Universitari General de Catalunya vetlla per l'adequació ètica respecte a les relacions del personal.

10. La millora continuada i la competència és una exigència dels professionals de l'Hospital Universitari General de Catalunya.