Hospital Universitari General de Catalunya, com la resta d'Hospitals del grup Quironsalud es gestionen seguint principis de transparència, eficiència i equitat


Proveïdor de serveis de salut

L'Hospital Universitari General de Catalunya ha format part del SISCAT Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya donant resposta assistencial a la població de referència així com a través de diverses asseguradores.


Altres proveïdors

El grup Quirónsalud disposa d'un sistema de contractació i compres que garanteix la transparència i la lliure concurrència en els processos.