S'encarrega del maneig quirúrgic (incloent l'educació, prevenció, diagnòstic, avaluació, tractament, cures intensives, i rehabilitació) de determinades malalties del sistema nerviós central, perifèric i vegetatiu, incloent les seves estructures vasculars i meníngies, l'avaluació i el tractament de processos patològics que modifiquen la funció o l'activitat del sistema nerviós, incloent la hipòfisi i el tractament quirúrgic del dolor.

Així mateix s'encarrega del diagnòstic i tractament (sigui quirúrgic o no) de la totalitat de les malalties que afecten la columna vertebral, sigui cervical, dorsal, lumbar o sacra. Això inclou la patologia tumoral, traumàtica, congènita i degenerativa (artrosi) de la columna