Unitat de Medicina Biològica

La Unitat de Medicina Biològica aposta per aplicar teràpies de regeneració tissular i desenvolupar nous aspectes terapèutics, basats en la utilització de cèl·lules vives i els seus derivats:


 • Plasma Ric en Plaquetes (PRP) "Factors de Creixement"
 • Cèl·lules "Mare Adultes" Mesenquimals. (de medul·la òssia o greix abdominal)
 • Cèl·lules "Mare Adultes" Mesenquimals seleccionades i cultivades
 • Noves tècniques que vagin sorgint

Teràpies Regeneratives Tissulars:

Teràpia amb monòcits

La medicina regenerativa engloba el conjunt de tractaments i tècniques que, basats en la utilització de material biològic, contribueixen a millorar els processos pels quals els òrgans i teixits danyats són capaços de renovar-se i restituir-ne la integritat després de patir algun dany o malaltia.
Els monòcits són cèl·lules presents a la sang que contribueixen al desenvolupament, reparació i equilibri dels teixits. Quan es produeix un dany als teixits, els monòcits alliberen citocines, unes proteïnes imprescindibles per començar el procés de regeneració i reparació de diferents teixits: ossi, muscular, tendinós, vascular i sinovial.
Objectius de la teràpia amb monòcits:

 • Retardar l'avenç de la malaltia
 • Accelerar la curació dels teixits
 • Reduir la inflamació i el dolor
 • Millorar la funcionalitat i la mobilitat
  Tècnica de la teràpia amb monòcits:


  Per realitzar la teràpia amb monòcits només cal extreure una petita quantitat de sang del pacient. Després d'un sistema de filtratge s'obtenen els monòcits, que s'infiltren a les articulacions, tendons o músculs danyats.
  • Es tracta d'una intervenció ambulatòria, sense hospitalització, en què tan sols cal aplicar anestèsia local. Però, sens dubte, un dels seus avantatges principals és que una sola infiltració és suficient per aconseguir els resultats desitjats.

  Indicacions de la teràpia amb monòcits:
  • Pacients esportistes o persones primes amb poc greix corporal
  • Pacients que portin una malla abdominal o hagin patit una cirurgia abdominal i no es puguin fer una lipoaspiració.
  • Pacients que pateixin una lesió o malaltia osteoarticular o tendinosa que en limiti el funcionament normal diari o la seva activitat física
  • Pacients que vulguin prevenir patologia musculoesquelètica o articular degenerativa greu.
  • Pacients amb una patologia musculoesquelètica que, amb la teràpia física, els antiinflamatoris o les injeccions d'esteroides no hagin experimentat un alleugeriment significatiu.

  • • Pacients que volen una alternativa a una intervenció quirúrgica o mèdica més gran.

Aplicació i temps de recuperació

 • Per a patologia articular i tendinosa es fa servir una única aplicació. Després de la infiltració no cal fer repòs absolut i el pacient pot fer vida diària normal suau sense esforços esportius en 48-72 hores.

Plasma Ric en Plaquetes (PRP) "Factors de Creixement"

El Plasma Ric en Plaquetes és un producte biològic que s'obté mitjançant la centrifugació de sang del propi pacient, no és tòxic ni al·lergènic. Les plaquetes són les encarregades de formar factors de creixement a les etapes inicials de la reparació dels teixits. En infiltrar o col·locar factors de creixement directament a la lesió, es produeix un impuls en la cicatrització, es redueix el temps de curació i es milloren els resultats.


Les lesions en esportistes són les més beneficiades de l’ús del plasma ric en plaquetes, en escurçar-se els temps de curació i reincorporació a l’activitat esportiva.

Medbio-01Medbio-01

Indicacions

Les indicacions principals del tractament amb PRP són lesions del teixit muscular, tendinós i lligamentós. També en patologies del cartílag articular (en fases inicials):

Ruptures tendinoses, musculars i lligamentoses

Tendinitis de l'espatlla

Tendinitis del tendó de rotular

Tendinitis del tendó d'Aquil·les

Epicondilitis

Epitrocleitis

Fascitis plantar

Condropaties

El nombre de infiltracions de factors de creixement depèn del tipus de patologia. En lesions tendinoses o musculars es recomanen de 1 a 3 infiltracions de PRP. En el cas de condropaties es fan habitualment 3 infiltracions anuals, depenent de l'evolució clínica.

L'interval de temps entre infiltracions és de 2 a 3 setmanes.

Al nostre servei tenim experiència en la utilització d'aquesta tècnica des del 2006.

Cèl·lules "Mare Adultes" Mesenquimals

Les "cèl·lules mare" o cèl·lules Mesenquimals, són cèl·lules progenitores capaces de multiplicar-se indefinidament i, segons els senyals biològics que rebin, diferenciar-se cap a diferents llinatges cel·lulars formant teixits de diferent tipus com a os, múscul o cartílag. A més d'un alt potencial regeneratiu, aquestes cèl·lules poden exercir un efecte antiinflamatori important, per això és molt atractiva la possibilitat de la seva aplicació en tantes malalties i lesions.

L'aplicació, seriosa i protocol·litzada d'aquestes tècniques, pot millorar la qualitat de vida del pacient i disminuir sensiblement el temps d'incapacitat física i els costos sanitaris.

Obtenció de les Cèl·lules "Mare" Mesenquimals

Es tracta de cèl·lules del propi pacient i per tant no hi ha risc de rebuig.

Tot el procés es realitza de forma ambulatòria, extraient i implantant al mateix acte quirúrgic mitjançant tècniques mini invasives

Extracció de la medul·la òssia

Obtingudes per múltiples puncions de l'os ilíac (cara posterior de la pelvis).

El procés es realitza mitjançant sedació anestèsica, extraiem les cèl·lules del propi pacient. Després de la tècnica de centrifugació se separen les cèl·lules Mesenquimals i, a continuació, s'implanten al lloc corresponent

Extracció del greix abdominal

Obtingudes mitjançant una liposucció realitzada amb anestèsia local.

Habitualment s'aconsegueixen quantitats superiors de cèl·lules en comparació de les obtingudes mitjançant punció de medul·la òssia.

Després d'un procés enzimàtic o de filtratge, se separen les cèl·lules mesenquimals dels adipòcits obtenint un producte llest per infiltrar o implantar. De vegades es poden implantar juntament amb PRP obtenint, així, els efectes biològics dels dos productes

Indicacions


L'ús de cèl·lules mesenquimals està principalment indicat en el tractament de processos degeneratius.


Artrosi

Discopatia lumbar (prèvia valoració per Unitat de Raquis)

Osteocondritis

Osteonecrosi

Pseudoartrosi


Retards de consolidació de fractures


Cèl·lules "Mare Adultes" Mesenquimals seleccionades i cultivades

L'aplicació de cèl·lules mesenquimals té l'objectiu d'aconseguir la regeneració òssia, aturar la pèrdua progressiva i produir un efecte regeneratiu del cartílag articular, del disc intervertebral i del nervi perifèric, entre d'altres.

S'utilitzen productes cel·lulars, considerats medicaments en investigació, constituïts per cèl·lules mare seleccionades i cultivades. L'equip mèdic valora si el tractament està indicat mitjançant l'estudi clínic i les proves d'imatge del pacient.

Se sol·licita autorització de tractament a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

El procediment s'efectua sota la fórmula administrativa coneguda com a tractament "d'ús compassiu". Estudis preoperatoris i visita anestèsica.

Dues etapes:

Procediment dobtenció cel·lular. Es realitza al quiròfan sota sedació anestèsica. Les mesenquimals s'obtenen habitualment de medul·la òssia de l'os ilíac de la pelvis del mateix pacient. La mostra és remesa al laboratori de teràpia cel·lular degudament acreditat per a ús humà. Durant 3 setmanes s'efectua la selecció i el cultiu de les cèl·lules mare fins a obtenir una quantitat d'uns 40 milions
El producte cel·lular resultant és el que s'injecta per via percutània, punció ecoguiada, artroscòpia o intervenció quirúrgica al lloc danyat
No s'han registrat efectes adversos atribuïbles al producte cel·lular, arribant en alguns casos a un 90% de resultats positius.

Indicacions

L'ús de cèl·lules mesenquimals seleccionades i cultivades està principalment indicat en el tractament de processos degeneratius.

Artrosi

Discopatia lumbar (Previa valoració per Unitat de Raquis)

Osteocondritis

Osteonecrosi

Pseudoartrosi

Informació sobre els nostres tractaments sense compromís: info@articura.es