UNIDADES-DE-MAMAUNIDADES-DE-MAMA

El càncer de mama afecta 1 de cada 8 dones. A Espanya es diagnostiquen 26.000 casos nous cada any. El 50% es diagnostiquen a pacients per sota dels 60 anys i el 30% són més grans de 70 anys. Es tracta del tumor més freqüent i la seva supervivència ha anat augmentant en els darrers anys, situant-se actualment en més del 90%. El càncer de mama és una malaltia curable especialment en estadis inicials precoces. Per això, és de vital importància la prevenció i el control rutinari per part del metge especialista des d'edats primerenques.

12441244L'alta taxa de curació també és, en part, gràcies al fet que el càncer de mama es tracta en unitats multidisciplinàries formades per ginecòlegs, cirurgians de mama, oncòlegs, radiòlegs, metges nuclears, anatomopatòlegs i infermeria especialitzada que d'una forma coordinada aconsegueixen tractar el càncer de manera més efectiva i personalitzada.


La Unitat Patologia Mamària de l'Hospital Universitari General de Catalunya està acreditada com a unitat d'excel·lència en el tractament del càncer de mama per part de la Societat d'Espanyola de Senologia i Patologia Mamària (SESPM).


Participa activament amb altres centres nacionals i internacionals en assaigs clínics multicèntrics. Aquesta Unitat col·labora amb el Grup Espanyol d'Estudi i Investigació del Càncer de Mama (GEICAM) per aconseguir una aplicació a la pràctica clínica diària dels darrers tractaments per a la curació d'aquesta malaltia, oferint a la pacient una teràpia personalitzada.


Els professionals de l'Hospital Universitari General de Catalunya participen activament a la Societat Espanyola de Ginecologia Oncològica i Patologia Mamària ia la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària. És habitual la presència dels especialistes de la Unitat com a ponents a congressos, ponències, simposis i jornades i la seva col·laboració en l'elaboració de les guies clíniques del tractament del càncer de mama a Espanya.


A la Unitat del Patologia Mamària de l'HUGC:


El 85% de les cirurgies de càncer de mama són conservadores.

La majoria de les pacients que es sotmeten a cirurgia se'n van d'alta el mateix dia de la intervenció o l'endemà.

La supervivència a la nostra Unitat en estadis inicials és superior al 95 %.

Disposem d'una infermera gestora de casos, la funció de la qual és coordinar els comitès de patologia mamària, acompanyar la pacient durant tot el procés, ajudar-vos en la gestió eficient de les proves que se us demanen. A més, la pacient disposa de contacte directe amb la gestora per a qualsevol eventualitat.

Disposem d'un servei de radiologia amb equips d'última generació, mamografia 3D, ressonància magnètica, TAC. En les pacients que es realitzen controls anualment al nostre servei, detectem un 30% de lesions precanceroses.

Realitzem cirurgia ecoguiada a la majoria de les nostres pacients, aconseguint reduir la taxa de reintervencions i molèsties per a la pacient (col·locació d'arpons).

Servei d´anatomia patològica àgil i modern que ens permet tenir diagnòstics en menys de 48 h.