Problemes de tiroide:

En general, podem sospitar problemes de funció tiroïdal que necessiten visita endocrinològica urgent quan apareixen taquicàrdia, pèrdua de pes, tremolors, picor/sequedat/dolor als ulls, insomni, intolerància a la calor.

Una altra situació que necessita atenció endocrinològica urgent és l'aparició ràpida d'un nòdul (un engrossiment) a nivell cervical amb dolor irradiat o sense a l'orella. Una altra situació que necessita almenys una anàlisi urgent és la presència de patologia tiroïdal coneguda en una dona que es queda embarassada.

Hi ha situacions específiques que podrien necessitar atenció endocrinològica urgent i que es detallen a continuació:

1) En pacients amb hipotiroïdisme en tractament amb suplements d'hormona tiroïdal:

  • l'aparició de taquicàrdies, insomni o pèrdua de pes pot significar que necessitem reduir la dosi;
  • en cas d'embaràs s'hauria de fer un mesurament urgent de la TSH però abans de la visita es recomana contactar amb el nostre servei a través del nostre mail.

2) En pacients amb hipertiroïdisme en tractament amb antitiroïdals (tirodril, neo-tomizol, propiltiouracil) o amb antecedents d'hipertiroïdisme ara en remissió:

  • la persistència de taquicàrdies, tremolors, pèrdua de pes, nerviosisme, insomni poden representar un empitjorament o una recidiva de l'hipertirioïdisme que necessita atenció urgent;
  • l'aparició de mal de coll, ganglis inflamats al coll amb febre o sense podria representar un efecte advers del tractament: s'hauria d'efectuar un hemograma i una visita endocrinològica urgent.

3) En persones amb nòduls tiroïdals coneguts:

La presència de símptomes com taquicàrdia, pèrdua de pes, tremolors, insomni, intolerància a la calor.

També podria ser útil una visita urgent en cas d'augment de mida d'un nòdul amb dolor o sense, amb febre o sense, o que s'associï amb canvis a la veu.

Els pacients poden contactar amb els metges del Servei d´Endocrinologia a través del nostre mail: endocrinologia.hugc@quironsalud.es

Diabetis

En general, la presència d'una set molt intensa (polidípsia), pèrdua de pes i necessitat d'orinar molt freqüent (poliúria) podria representar el debut d'una diabetis o l'empitjorament important d'una diabetis preexistent ja coneguda, que necessita atenció endocrinològica urgent.

Situacions específiques que podrien necessitar atenció endocrinològica urgent:

Diabetis tipus 1 o tipus 2 en tractament amb insulina:

Hiperglucèmia difícilment controlable amb símptomes de cetosi o sense (nàusea, dolor abdominal o troballa de cetonúria o cetonémia). En persones que a més de la insulina estan prenent tractament hipoglucemiant oral amb glucosúric (fàrmacs que fan perdre sucre amb l'orina) és possible que es manifestin símptomes de cetosi per nivells de glucèmia inferiors a 250 mg/dl. En cas d'infecció, aquest tipus de tractament oral s'hauria de suspendre i contactar amb endocrinologia com més aviat millor.

Presència d'episodis freqüents d'hipoglucèmia o variabilitat glucèmica important.

Aparició d'úlceres, o empitjorament d'úlceres als peus preexistents (canvis en l'olor, color, envermelliment, dolor, inflor, amb febre o sense).

Diabetis tipus 2 en tractament amb hipoglucemiants orals:

La presència de símptomes suggestius de descontrol glucèmic greu descrits a dalt. La presència de freqüents hipoglucèmies simptomàtiques (marejos, sensació de gana, sudoració freda, visió borrosa, irritabilitat).

En general, les persones amb diabetis, si bé no presenten un risc augmentat de contraure una infecció per coronavirus, poden tenir més risc de complicacions i evolució més greu. En presència de qualsevol dels símptomes descrits anteriorment és indispensable contactar directament amb el nostre servei (endocrinologia.hugc@quironsalud.es) i els atendrem com més aviat millor per telèfon per concertar una visita si cal.

Patologia hipofisària i suprarenal:

En persones que presenten adenomes hipofisaris o que s'han operat d'adenoma hipofisari i estan en tractament substitutiu amb hidrocortisona:

La presència de mal de cap important amb visió borrosa/pèrdua de visió sobtada o sense podria indicar un infart de l'adenoma i, per tant, necessita atenció endocrinològica urgent.

La presència de cansament important, debilitat muscular, dolor abdominal, nàusea, tensió baixa podria representar una crisi addisoniana que necessita un augment ràpid de la dosi d'hidrocortisona.

Persones que presenten xifres de tensió molt elevades, difícilment controlables amb dos o tres fàrmacs per a la tensió, o crisi hipertensiva amb mal de cap i sensació de sudoració a la cara podrien patir una malaltia suprarenal que necessita atenció endocrinològica urgent.

Persones que presenten estries abdominals vermelles, acumulació de greix només a nivell abdominal amb extremitats primes, gepa, co

n o sense hipertensió, amb facilitat a desenvolupar morats haurien de contactar amb el nostre servei per comentar el cas i decidir si fer una visita endocrinològica urgent.

Les persones amb aquestes patologies poden contactar directament amb la Dra. Elena Valassi (elena.valassi@quironsalud.es), referent del mòdul d'hipòfisi i suprarenal.

Dones embarassades:

Des del Servei d'Endocrinologia tenim una col·laboració estreta amb el Servei de Ginecologia i aconsellem, en cas de problemes endocrinològics durant l'embaràs, contactar directament amb el Dr. Carlos Puig (carlos.puig@quironsalud.es), referent del mòdul d'Endocrinologia i embaràs.