Projecte Sutures B.Braun

A l'Hospital Sagrat Cor, s'ha realitzat una prova pilot amb l'Equip de consultoria de l'Empresa B.Braun, que consisteix en la unificació i la reducció de sutures dels nostres professionals dels equips quirúrgics.

Es van realitzar reunions prèvies amb els diferents equips, per poder estandarditzar les sutures per procediments. S'han creat uns kits per utilitzar segons el tipus d'intervenció. Aquest projecte ens ajuda a reduir el temps de preparació dels materials i els possibles errors humans.

D'altra banda a nivell logístic, ens redueix l'estoc al nostre magatzem millorant així l'espai i evitant possibles caducitats dels materials.