L'àrea coneguda com "Petita Cirurgia (PC)" on es realitzen Cirurgia Menor Ambulatòria (CMA) amb anestèsia local i exploracions digestives amb o sense sedació. També broncoscòpies i eco-transesofàgic amb sedació en cas que sigui sol·licitada amb antelació.