• Unitat de Preparació Quirúrgica (UPQ) amb 5 boxes 6/7 Quiròfans dotats de avantquiròfan per a preparació anestèsica.
  • Unitat de Recuperació Postoperatòria (URPA) 7 llits per postoperatori i obstetrícia
  • Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) amb 9 boxes