• 8 sessions de quiròfan setmanals (7 h/sessió) en Bloc Quirúrgic i CMA
  • 7 sessions de quiròfan setmanals (2 h/sessió) per a cirurgia menor
  • 73 h de consulta setmanals de mitjana